Ремонт западна фасада на административна сграда собственост на “БТК” ЕАД.

19 Mar , 2019 Проекти

Ремонт западна фасада на административна сграда собственост на “БТК” ЕАД.

Дата на откриване на строителната площадка: 27/09/2018г.
Адрес:гр: Видин бул.Ал. Батенберг 10
Възложител: “БТК” ЕАД
Дата на завършване: 14/01/2019г.
Продължителност: 90 работни дни
Брой работници: 25 човека
Изпълнител: Бизнес Фасилити Сървисиз ЕООД

Поради комроментирана покривна хидроизолация което е довело до течове по облицованата с варовикови плочи западна фасада е започнал процес на отлепване. Плочите са с размер 50/50см. Сградата се намира на оживена улица и състоянието на облицовката създаваше опасност за преминаващите в близост хора.

По предписание на Виваком бе изготвен проект който включва премахване на всички плочи и полагане на топлоизолация с минерална мазилка. В проекта бяха заложени и изпълнени противопожарни изисквания.

Поради важността и спешността се наложи обекта да бъде изпълнен в началните дни на зимата на 2018г., което налагаше сериозна организация и експедитивност без да се нарушават правилата за безопасност и технологията за изпълнение.  Обекта бе изпълнен в срок изцяло със собствен ресурс от служители и техническо оборудване.